top of page

Tjenester for Horeca

Verden i glasset tilbyr sine tjenester for drivere av hotell og restaurant.

Har dere gjester som forespør øl- vin- eller brennevinsmakinger men har ikke kapasitet eller personale til å håndtere det selv? 
Verden i glasset kan leies inn for smakinger, kurs eller arrangementer med mat og drikke i kombinasjon.

Ta kontakt, vi finner et opplegg som passer hos dere.

Kontakt
bottom of page